Neidio i'r cynnwys

Wikiquote:Llwybrau byr

Oddi ar Wikiquote

Dyma restr o lwybrau byr defnyddiol a gaiff ei gynnal gan ddefnyddwyr ac nid bot. Cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar 27 Ionawr, 2010. Dylid ychwanegu unrhyw lwybrau byr rydych yn creu yn y fan hon.

Modelwyd y rhestr ar y rhestr tebyg o Wicipedia.


Enw byr Enw hir
CAT:EPDF Categori:Erthyglau posib i'w dileu ar frys
CAT:GW Categori:Gweinyddiaeth Wikiquote
WQ:CYFRIF Wikiquote:Pam ddylwn i greu cyfrif?
WQ:GWEINYDDWR
WQ:GWEINYDDWYR
Wikiquote:Gweinyddwyr
WQ:ED Wikiquote:Cymrwch ewyllys da yn ganiataol
WQ:HG Wikiquote:Hysbysfwrdd gweinyddwyr
WQ:YMOSODIAD Wikiquote:Dim ymosodiadau personol
WQ:BABEL Wikiquote:Babel
WQ:GWAHARDD Wikiquote:Polisi blocio
WQ:CNOI Wikiquote:Peidiwch a chnoi'r newydd-ddyfodiaid
WQ:PB Wikiquote:Polisio blocio
WQ:BOT Wikiquote:Botiaid
WQ:NED Wikiquote:Newid enw defnyddiwr
WQ:FFYNHONNELL Wikiquote:Nodi ffynonellau
WQ:CWR
WQ:CWRTAIS
Wikiquote:Cwrteisi
WQ:HAWL Wikiquote:Hawlfreintiau
WQ:PG Wikiquote:Porth y Gymuned
WQ:CRISIAL Wikiquote:Anaddas ar gyfer Wikiquote#Nid pelen grisial mo Wikiquote
WQ:T Wikiquote:Trafodaethau
WQ:PD Wikiquote:Polisi dileu
WQ:ADD Wikiquote:Adolygu dileadau
WQ:M Wikiquote:Moesgarwch
WQ:CC Wikiquote:Cwestiynau Cyffredin
WQ:ED Wikiquote:Cymrwch ewyllys da yn ganiataol
WQ:DA Wikiquote:Erthyglau safonol
WQ:GFDL Wikiquote:GNU FDL
WQ:DA Wikiquote:Erthyglau da
WQ:HELP Cymorth:Cynnwys
WQ:CA
WQ:CA
Wikiquote:Llawlyfr arddull
WQ:E Wikiquote:Enwogrwydd
WQ:DIM Wikiquote:Anaddas ar gyfer Wikiquote
WQ:YMOSODIAD Wikiquote:Dim ymosodiadau personol
WQ:ADd Wikiquote:Arddull ddiduedd
Short name Long name
WQ:YP Wikiquote:Dim ymosodiadau personol
WQ:POINT Wikiquote:Peidiwch a tharfu ar Wikiquote er mwyn gwneud pwynt
WQ:TwD Wikiquote:Tudalen wedi'i diolgelu
WQ:TwD Wikiquote:Tudalen wedi'i diolgelu
WQ:PT Wikiquote:Teitlau wedi'u diogleu
WQ:QLP Wikiquote:Dyfyniadau pobl byw
WQ:DyD Wikiquote:Dyfyniad y dydd
WQ:DG Wikiquote:Y Ddesg Gyfeirio
WQ:CC Wikiquote:Pam ddylwn i greu cyfrif??
WQ:RENAME Wikiquote:Changing username
WQ:CAIS Wikiquote:Erthyglau a geisir
WQ:CAW Wikiquote:Cais am weinyddiaeth
WQ:PT Wikiquote:Pwll tywod
WQ:SD Wikiquote:Speedy deletions
WQ:CHWILIO Wikiquote:Chwilio
WQ:SIG Wikiquote:Sign your posts on talk pages
WQ:SOURCE Wikiquote:Sourcing
WQ:SYSOP Wikiquote:Administrators
WQ:TS Wikiquote:Tudalen sgwrs
WQ:U Wikiquote:Username policy
WQ:DEFNYDDIWR Wikiquote:Tudalen defnyddiwr
WQ:VAND
WQ:VANDAL
WQ:VANDALISM
Wikiquote:Vandalism
WQ:VFD Wikiquote:Votes for deletion
WQ:VFDA Wikiquote:Votes for deletion archive
WQ:FAW Wikiquote:Fandaliaeth ar waith
WQ:YC Wikiquote:Y Caffi
WQ:WPR Wikiquote:WikiProject Policy Revision
WQ:WQ Wikiquote:Wikiquote
WQ:WQT Wikiquote:Wikiquette
WQ:CW Wiciquote:Wiciddyfynnwyr