Siwan (drama)

Oddi ar Wikiquote

Drama fydryddol gan Saunders Lewis yw Siwan, sydd wedi ei seilio ar y cymeriad hanesyddol Siwan, gwraig Llywelyn Fawr. Ysgrifennodd Saunders y ddrama Siwan yn 1954, ac mae'r ddrama yn un o'r clasuron Cymraeg.

Dyfyniadau[golygu]

 • Nid ofni'r gwir, ond ofni, hwyrach ei glywed - Siwan
 • Mae syllu i lygad amser
  yn gychwyn gwallgofrwydd.
  Mewn amser mae amser i bopeth. - Siwan
 • Does neb erioed a gydydymdeimlodd â phoen. - Alis
 • "Seremoni yw byw i deulu brenhinol." - Llywelyn
 • "Mae pawb yn newid, mae hyd yn oed atgofion yn newid. - Llywelyn
 • Dechrau nabod ei gilydd mae pob gŵr a gwraig, boed bythefnos neu ugain mlynedd. - Llywelyn
 • Rhodd enbyd yw bywyd i bawb. - Llywelyn
 • Alltud a'm hunig werth yw fy ngwerth i gynnydd gwlad.
  • Siwan pan yn sôn am ei phriodas â Llywelyn.
 • Gwleidyddiaeth oedd ein priodas ni, arglwyddes.
  • Cyffesiad Llywelyn mai am resymau gwleidyddol y priododd y ddau ohonynt.
 • Rhoddais fy nghroth i wleidyddiaeth fel pob merch brenin.
  • Siwan yn cydnabod fod ei bywyd a'i chariad personol wedi ei aberthu am resymau gwleidyddol.
 • Dwy blaned yn rhwym i'w cylchau;
  chlywan nhw mo'i gilydd fyth.
  • 'Siwan yn disgrifio'i pherthynas hi a Llywelyn yn Act 3
 • Onid dyn yw tywysog, ferch? - Llywelyn wrth Alis (Act 3)