Owain Owain

Oddi ar Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

Llenor, ysgolhaig ac ymgyrchydd gwleidyddol oedd Owain Owain (ganed 11 Rhagfyr, 1929 - 4 Rhagfyr, 1993).

Dyfyniadau[golygu]

  • Cwrteisi cynhenid y Cymro yw gelyn pennaf yr iaith Gymraeg.[1]
  • Pan fo argyhoeddiadau lleiafrif yn gwrthdaro yn erbyn rhagfarnau mwyafrif, ni ellir gweithredu'n gyfiawn bob amser heb weithredu'n anghyfreithlon hefyd. [2]
  • Enillwn y Fro Gymraeg, ac fe enillir Cymru, ac oni enillir y Fro Gymraeg, nid Cymru a enillir.[3]
  • Yr amrywiaeth sy'n ein byd yw gwir gyfoeth dynoliaeth; o golli'r amrywiaeth, unffurfiaeth lwyd, nid undod a geir.[4]

Dyfyniadau amdano[golygu]

  • Ym Mangor, gan Owen Owen (Owain wedyn, fel yr hysbysodd, wedi Calan 1965) a'i gefnogwyr yr oedd yr unig gangen go-iawn. Wedi magu profiad yn herio'r coleg gwrthnysig, aeth ati fel mudiad ynddo'i hun.[5]

Cyfeiriadau[golygu]

  1. [Barn, Awst, 1963]
  2. [Y Faner 10/09/1964]
  3. [Y Cymro, 12 Tachwedd, 1964]
  4. Llon Gyfarchion gan Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Gwasg Gee, Dinbych 1977 (Llyfr llofnofion i ddathlu penblwydd yr ysgol)
  5. [1989, Gwilym Tudur, Wyt ti'n Cofio? (Gwasg y Lolfa)

Dolenni allanol[golygu]