Nodyn:Bloc IP

Oddi ar Wikiquote
Jump to navigation Jump to search

CYFEIRIAD IP A RWYSTRWYD

Cafodd y cyfeiriad IP hwn ei rwystro rhag golygu (gweler lòg blociau), oherwydd ei fod wedi cael ei ddefnyddio er mwyn fandaliaeth. Serch hynny, yr ydym yn dal i groesawu cyfraniadau adeiladol. Os yw'r rhwystrad yn eich effeithio, cewch olygu eto trwy greu cyfrif wrth ddefnyddio cyfrifiadur arall, ac wedyn ei ddefnyddio er mwyn cyfrannu o'r cyfeiriad a rwystrwyd.


IP ADDRESS BLOCKED

This IP address has been blocked from editing (see block log), because it has been used for vandalism. Despite that, we continue to welcome constructive contributions. If the block is affecting you, you can edit by creating an account while using another computer, and then use it in order to contribute from the blocked address.