Neidio i'r cynnwys

Gwynfor Evans

Oddi ar Wikiquote
Gwynfor Evans (1951)

Gwleidydd o Gymro a Llywydd Plaid Cymru oedd Gwynfor Evans (1 Medi 1912 - 21 Ebrill 2005).

Dyfyniadau[golygu]

  • Mae Prydeindod yn gyfystyr â Seisnigrwydd sy'n ymestyn y diwylliant Seisnig dros yr Albanwyr, y Cymry a'r Gwyddelod.
    • Cyfieithiad o'r Saesneg gwreiddiol yw'r dyfyniad hwn. Ffynhonnell: The End of Britishness . Crynodeb gan y cyhoeddwyr (Welsh Nationalism Foundation) o araith a draddodwyd gan Gwynfor mewn rali a gynhaliwyd ym Mhort Talbot ar 4 Hydref 1980.

Dyfyniadau amdano[golygu]

  • In some circles - though not many of them outside Wales, it must be said - Gwynfor (always Gwynfor, never just Evans) is revered in a way that comes to few public figures. To the faithful, he is something of a saint, spoken of as almost a Welsh Gandhi, a Welsh Martin Luther King, a Welsh Mandela, even a Welsh Mother Theresa. In such circles, Gwynfor is (and was) a man who could, literally, no wrong.
    • The Welsh Gandhi Martin Kettle. The Guardian. 26-05-2008. Adalwyd ar 19-02-2010
      • Cyfieithiad: Mewn rhai cylchoedd - er yng Nghymru yn bennaf, rhaid dweud y perchir - Gwynfor (bob amser Gwynfor, byth Evans yn unig) mewn ffordd sy'n brin iawn ar gyfer ffigurau cyhoeddus. I'r ffyddloniaid, mae'n rhyw faint o sant, cyfeirir ato fel y Gandhi Cymreig bron, Martin Luther King o Gymro, Mandela Cymreig, neu'r Fam Theresa Cymreig hyd yn oed. Mewn cylchoedd o'r fath, mae Gwynfor (ac roedd Gwynfor) yn ddyn na allai wneud dim o'i le, yn llythrennol.