Neidio i'r cynnwys

Diarhebion Cymraeg

Oddi ar Wikiquote

Rhestr o ddiarhebion Cymraeg.

ABCChDDdEFFfGNGHILLlMNOPPhRRhSTThUWY

A[golygu]

 • A arddo diroedd a gaiff ddigonedd
 • A bryn gig a bryn esgyrn
 • A chwilio fwyaf am fodlondeb a fydd bellaf oddi wrtho
 • A ddwg wy a ddwg fwy
 • A fo ben, bid bont
 • A fo byw yn dduwiol a fydd marw yn ddedwydd
 • A fynno barch, bid gadarn
 • A fynno Duw, a fydd
 • A fynno glod, bid farw
 • A fynno iechyd, bid lawen
 • A gâr a gerydd
 • A geir yn rhad, a gerdd yn rhwydd
 • A wnêl dwyll, ef a dwyllir
 • A ystyrio, cofied
 • Adar o'r unlliw a hed i'r unlle
 • Adeiniog pob chwant
 • Adfyd a ddwg wybodaeth, a gwybodaeth ddoethineb
 • Adwaenir ffôl wrth ei wisg
 • Adwaenir dyn wrth ei gyfeillion
 • Aeddfed angau i hen
 • Afalau'r nos, cnau'r bore, os ceri'th iechyd
 • Afal pwdr a ddryga'i gyfeillion
 • Afrad pob afraid
 • Angau'r euog ydyw'r gwir
 • Angel pen ffordd, a diawl pen tân
 • Angen a ddysg i hen redeg
 • Angor diogel yw gobaith
 • Ail fam, modryb dda
 • Allwedd tlodi, seguryd
 • Aml cogau, aml ydau
 • Aml yw haint ym mol hen
 • Amlach ffwl na gwr bonheddig
 • Amlwg gwaed ar farch gwinau
 • Amser yw'r meddyg
 • Amynedd yw mam pob doethineb
 • Anaml elw heb antur
 • Annoeth, llithrig ei dafod
 • Anodd iacháu hen glefyd
 • Anwylach bywyd na bwyd
 • Arfer yw hanner y gwaith
 • Arfer yw mam pob meistrolaeth
 • Asgre lân, diogel ei pherchen
 • Athro da yw amser
 • Awel y canolddydd a ddwg law yn ebrwydd
 • A wrthodo gyngor rhad a bryn edifeirwch drud

B[golygu]

 • Bach hedyn pob mawredd
 • Bach pob dyn a dybio ei hun yn fawr
 • Bedd a wna bawb yn gydradd
 • Benthyg dros amser byr yw popeth geir yn y byd hwn
 • Blasus pob peth a gerir
 • Blodau cyn Mai, gorau na bai
 • Blwyddyn o eira, blwyddyn o lawndra
 • Blys geneth yn ei llygaid, blys bachgen yn ei galon
 • Bolaid ci a bery dridiau
 • Bonheddig pob addfwyn
 • Brawd mygi yw tagu
 • Brawd yw celwyddog i leidr
 • Brenhines pob camp, cyfiawnder
 • Brenin pob llyffant ar ei domen ei hun
 • Brenin y bwyd yw bara
 • Bu weithiau heb haf; ni bu erioed heb wanwyn
 • Bychan y tâl cyngor gwraig, ond gwae y gŵr nas cymero
 • Bydd olaf i fyned drwy ddŵr dwfn
 • Byr ei hun, hir ei hoedl
 • Byr yw Chwefror, ond hir ei anghysuron
 • Byw i arall yw byw yn iawn

C[golygu]

 • Cadarna'r mur po arwa'r garreg
 • Cadw dy ardd, ceidw dy ardd dithau
 • Cadw dy dafod i oeri dy gawl
 • Cadw yn graff a ddysgych
 • Cael rhad Duw, cael y cyfan
 • Cais ddedwydd yn ei gartref
 • Cais ddoeth yn ei dyddyn
 • Cais ffrwyn gref i farch gwyllt
 • Canmol dy fro a thrig yno
 • Canmoled pawb y bont a'i dyco drosodd
 • Câr cywir, yn yr ing fe'i gwelir
 • Cariad yw mam pob dwyfoldeb
 • Cas athro heb amynedd
 • Cas chwerthin heb achos
 • Cas dyn a ddirmygo Dduw a dyn
 • Cas dyn ni chredo neb, na neb yntau
 • Cas fydd un enllibiwr gan y llall
 • Cas gwr na charo'r wlad a'i maco
 • Cas yw'r gwirionedd lle nis carer
 • Castell pawb, ei dŷ
 • Ceffyl da yw ewyllys
 • Ceiniog a enillir ydyw'r geiniog a gynilir
 • Ceir llawer cam gwag trwy sefyll yn llonydd
 • Celf orau yn y tŷ; gwraig dda
 • Celwydd sydd yn marchogaeth ar ddyled
 • Cenedl heb iaith, cenedl heb galon
 • Cenfigen yw gwraidd pob cynnen
 • Cennad hwyr, drwg ei neges
 • Clust doeth a lwnc wybodaeth
 • Clydwr dafad yw ei chnu
 • Clyw a gwêl ac na ddywed ddim
 • Craffach un llygad llysfam na dau lygad mam
 • Cred air o bob deg a glywi, a thi a gei rywfaint bach o'r gwir
 • Crefftwr tafod hawdd ei nabod
 • Crochaf yr afon, lleiaf y pysgod
 • Cura'r haearn tra fo'n boeth
 • Cwsg yw bywyd heb lyfrau
 • Cydwybod euog a ofna ei gysgod
 • Cydymaith asyn ei glustiau
 • Cyfaill blaidd, bugail diog
 • Cyfaill da cystal â cheffyl
 • Cyfoeth pob crefft
 • Cyfoethog pob bodlon
 • Cyfyng ac eang yw dewis
 • Cymydog da ydyw clawdd
 • Cynt y cwrdd dau ddyn na dau fynydd
 • Cynt y cwymp dâr na miaren o flaen gwynt
 • Cyntaf i'r felin caiff falu
 • Cyntaf ei og, cyntaf ei gryman
 • Cysur pob gwyryf - cusan

Ch[golygu]

 • Chwarae'n troi'n chwerw
 • Chwedl a gynydda fel caseg eira
 • Chwefror garw; porchell marw
 • Chwerthin a wna ynfyd wrth foddi
 • Chwynnwch eich gardd eich hun yn gyntaf

D[golygu]

 • Da gadael pob da fel y mae
 • Da yw dant i atal tafod
 • Darllenwch ddynion yn gystal â llyfrau
 • Dau ddigon sydd
 • Dedwydd pob di-falch
 • Deuparth gwaith ei ddechrau
 • Deuparth llwyddiant, diwydrwydd
 • Diflanna geiriau, ond erys gweithredoedd
 • Dim glaw Mai, dim mêl Medi
 • Diogi a rhinwedd, dwyrain a gorllewin
 • Diwedd pob peth yw cyffes
 • Doeth a wrendy; ffôl a lefair
 • Doeth pob tawgar
 • Doethaf naid, naid dros fai
 • Drych i bawb ei gymydog
 • Dwla dwl, dwl hen
 • Dyfal donc a dyr y garreg.
 • Dyled ar bawb ei addewid
 • Dyn a chwennych, Duw a ran
 • Dyngarwch yw'r dawn gorau

E[golygu]

 • Eglwys cybydd, ei gist
 • Egni a lwydd
 • Eli i bob dolur yw amynedd
 • Enfys y bore, aml gawodau
 • Enw da yw'r trysor gorau
 • Esgeulus pob hen
 • Etifeddiaeth werthfawr ydyw gair da
 • Euog a wêl ei gysgod rhyngddo â'r haul
 • Ewyn dwfr yw addewid mab

F[golygu]

 • Fallai yw hanner y ffordd i felly
 • Fe fynn y gwir ei le
 • Fe gwsg galar, ni chwsg gofal
 • Fel yr afon i'r môr yw bywyd dyn

Ff[golygu]

 • Ffawd ar ôl ffawd a wna ddyn yn dlawd
 • Ffôl pawb ar brydiau
 • Ffolog sydd fel llong heb lyw
 • Ffon y bywyd yw bara
 • Ffordd nesaf at olud, talu dyled
 • Ffynnon pob anffawd, diogi

G[golygu]

 • Gaeaf gwyn, ysgubor dynn
 • Gair drwg a dynn y drwg ato
 • Gair mam a bery'n hir
 • Gall y gwaethaf ddysgu bod yn orau
 • Gan bwyll y mae mynd ymhell
 • Gelyn yw i ddyn ei dda
 • Gellir yfed yr afon ond ni ellir bwyta'r dorlan
 • Genau oer a thraed gwresog a fydd byw yn hir
 • Gloddest awr a newyn blwyddyn
 • Gnawd i feddw ysgwyd llaw
 • Gochel gyfaill a elo'n feistr
 • Gorau aml, aml gardod
 • Gorau arfer, doethineb
 • Gorau caffaeliad, enw da
 • Gorau cam, cam gyntaf
 • Gorau cannwyll, pwyll i ddyn
 • Gorau cof, cof llyfr
 • Gorau coll, enw drwg
 • Gorau cyfoeth, iechyd
 • Gorau Cymro, Cymro oddi cartref
 • Gorau chwedl, gwirionedd
 • Gorau doethineb, tewi
 • Gorau gwraig, gwraig heb dafod
 • Gorau haelioni, rhoddi cardod
 • Gorau prinder, prinder geiriau
 • Gorau trysor, daioni
 • Gorau un tlws, gwraig dda
 • Gormod o ddim nid yw dda
 • Gorwedd yw diwedd pob dyn
 • Gwae a fag neidr yn ei fynwes
 • Gwae leidr a fo gweledig
 • Gwaethaf gelyn, calon ddrwg
 • Gweddw crefft heb ei dawn
 • Gwell amcan gof na mesur saer
 • Gwell bach mewn llaw na mawr gerllaw
 • Gwell bachgen call na brenin ffôl
 • Gwell benthyg nag eisiau
 • Gwell bygwth na tharo
 • Gwell câr yn y llys nag aur ar fys
 • Gwell ci da na dyn drwg
 • Gwell cydwybod na golud
 • Gwell cymydog yn agos na brawd ymhell
 • Gwell digon na gormod
 • Gwell Duw yn gâr na holl lu daear
 • Gwell enw da nag aur dilin
 • Gwell hela â maneg nag â saeth
 • Gwell hanner na dim
 • Gwell hwyr na hwyrach
 • Gwell mam anghenog na thad goludog
 • Gwell migwrn o ddyn na mynydd o wraig
 • Gwell pwyll nag aur
 • Gwell synnwyr na chyfoeth
 • Gwell un awr lawen na dwy drist
 • Gwell un hwde na dau addaw
 • Gwell yr heddwch gwaethaf na'r rhyfel gorau
 • Gwerth dy wybodaeth i brynu synnwyr
 • Gwers gyntaf doethineb; adnabod ei hunan
 • Gwisg orau merch yw gwylder
 • Gwna dda unwaith, gwna dda eilwaith
 • Gŵr dieithr yw yfory
 • Gŵr heb bwyll, llong heb angor
 • Gwybedyn y dom a gwyd uchaf
 • Gwybydd fesur dy droed dy hun
 • Gwyn y gwêl y fran ei chyw
 • Gwynfyd herwr yw hwyrnos

H[golygu]

 • Hardd ar ferch bod yn ddistaw
 • Harddwch pob hardd, tangnefedd
 • Haul gwanwyn, gwaeth na gwenwyn
 • Hawdd cymod lle bo cariad
 • Hawdd dweud, caled gwneud
 • Haws bodloni Duw na diafol
 • Heb Dduw, heb ddim
 • Heb ei fai, heb ei eni
 • Heb wraig, heb ymryson
 • Hedyn pob drwg yw diogi
 • Hen bechod a wna gywilydd newydd
 • Hir ei dafod, byr ei wybod
 • Hir pob aros
 • Hir yn llanc, hwyr yn ŵr
 • Hwy pery clod na hoedl

I[golygu]

 • Ionawr cynnes, Mai oer
 • I'r pant y rhed y dŵr

Ll[golygu]

 • Llaw ddiofal a fydd gwag
 • Llon colwyn ar arffed ei feistres
 • Llon llygod lle na bo cath
 • Llwm yw'r ŷd lle mae'r adwy
 • Llysywen mewn dwrn yw arian

M[golygu]

 • Mae ffôl yn ymlid ei gysgod
 • Mae meistr ar meistr Mostyn.
 • Mae pont i groesi pob anhawster
 • Mae rhagluniaeth yn fwy na ffawd
 • Mae'r diawl yn dda wrth ei blant
 • Mam ddiofal a wna ferch ddiog
 • Meddu pwyll, meddu'r cyfan
 • Meddwl agored, llaw agored
 • Meistr pob gwaith yw ymarfer
 • Mewn llafur mae elw
 • Mwyaf poen yw poen methu
 • Mwyaf eu trwst, llestri gweigion

N[golygu]

 • Nac adrodd a glywaist rhag ei fod yn gelwyddog
 • Nac yf ond i ddori syched
 • Na ddeffro'r ci a fo'n cysgu
 • Nerth cybydd yn ei ystryw
 • Nerth gwenynen, ei hamynedd
 • Nes penelin nag arddwrn
 • Ni all neb ddwyn ei geraint ar ei gefn
 • Ni cheir da o hir gysgu
 • Ni cheir gan lwynog ond ei groen
 • Ni chyll dedwydd ei swydd
 • Ni ddaw doe byth yn ôl
 • Ni ddaw henaint ei hunan
 • Ni ddychwel cyngor ynfyd
 • Ni ellir prynu parch
 • Ni saif sach wag
 • Ni wyr dyn ddolur y llall
 • Nid ar redeg mae aredig
 • Nid athro ni ddysg ei hunan
 • Nid aur yw popeth melyn
 • Nid byd, byd heb wybodaeth
 • Nid call, adrodd y cyfan
 • Nid da y peth ni phlyco
 • Nid deallus ond a ddeall ei hunan
 • Nid doeth a ymryson
 • Nid eir i annwn ond unwaith
 • Nid hawdd bodloni pawb
 • Nid hwy oes dyn nag oes dail
 • Nid oes ar uffern ond eisiau ei threfnu
 • Nid o fradwr y ceir gwladwr
 • Nid rhodd rhodd oni bydd o fodd
 • Nid rhy hen neb i ddysgu
 • Nid tegwch heb wragedd
 • Nid yw'r hoff o lyfr yn fyr o gyfaill
 • Nid yw rhinwedd byth yn mynd yn hen

O[golygu]

 • O ddau ddrwg gorau y lleiaf
 • Oedran a ŵyr fwy na dysg
 • O gyfoeth y daw gofid
 • Oer yw'r cariad a ddiffydd ar un chwa o wynt
 • O mynni brysurdeb, cais long, melin a gwraig
 • Oriadur yw meddwl dyn, a rhaid ei ddirwyn bod dydd
 • Oni byddi gryf, bydd gyfrwys
 • Os rhôi barch ti gei barch

P[golygu]

 • Pan gyll y call, fe gyll ymhell
 • Pawb a fesur arall wrtho'i hunan
 • Pawb yn aros yr amser, a'r amser nid erys neb
 • Pert pob peth bach ond diawl bach
 • Perth hyd fogel, perth ddiogel
 • Peswch sych, diwedd pob nych
 • Po callaf y dyn anamlaf ei eiriau
 • Po fwyaf y bai, lleiaf y cywilydd
 • Po fwyaf y cwsg, hwyaf yr einioes
 • Pob sorod i'r god ag ef
 • Pob un a gâr lle ceir arian
 • Prinder gorau, prinder geiriau
 • Pritaf o bob prŷn, edifeirwch
 • Pryn wael, pryn eilwaith

Rh[golygu]

 • Rhaid cael deryn glan i ganu
 • Rhaid cariad yw cerydd
 • Rhaid cropian cyn cerdded
 • Rhaid i'r dderwen wrth gysgod yn ieuanc
 • Rhaid wrth lwy hir i fwyta gyda'r diafol
 • Rhed cachgi rhag ei gysgod
 • Rhwng gwŷr Pentyrch â'i gilydd
 • Rhwng y cŵn a'r clawdd
 • Rhy hwyr galw ddoe yn ôl
 • Rhy uchel a syrth
 • Rhydd i bob meddwl ei farn, ac i bob barn ei llafar

S[golygu]

 • Seguryd ni fynn sôn am waith
 • Selni rhai yw eu hiechyd
 • Sylfaen pob rhinwedd - gwirionedd

T[golygu]

 • Taer yw'r gwir am y golau
 • Tafl garreg at fur, hi a neidia at dy dalcen
 • Tebyg i ddyn fydd ei lwdwn
 • Tecaf fro, bro mebyd
 • Trech cariad na'r cyfan
 • Trech gwlad nag arglwydd
 • Trech serch nag arfau dur
 • Trechaf treisied, gwannaf gwaedded
 • Tri brodyr doethineb: a wrendy, a edrych, a daw
 • Trwy dwll bychan y gwelir goleuni
 • Trydydd troed i hen ei ffon
 • Twyllo arall, twyllo dy hunan

U[golygu]

 • Ufudd-dod ydyw llwybr bywyd
 • Un celwydd yn dad i gant
 • Utgorn angau yw peswch sych

Y[golygu]

 • Y ci a gyfarth ni fratha
 • Y ddraig goch ddyry cychwyn
 • Y doeth ni ddywed a ŵyr
 • Yf dy gawl cyn oero
 • Y fesen yn dderwen a ddaw
 • Y groes waethaf yw bod heb yr un
 • Y gwaith a ganmol y gweithiwr
 • Y llaw a rydd a gynnull
 • Y mae gweithred yn well na gair
 • Yng ngenau'r sach y mae cynilo'r blawd
 • Ymhob clwyf y mae pergyl
 • Ymhob gwlad y megir glew
 • Ymhob pen y mae 'piniwn
 • Y mwyaf ei fost, lleiaf ei orchest
 • Yn yr hwyr y mae nabod gweithiwr
 • Yr afal mwyaf yw'r pydraf ei galon
 • Yr euog a ffy heb neb yn ei erlid
 • Yr hen a ŵyr, yr ieuanc a dybia
 • Yr hyn ni wêl y llygad ni flina'r galon