Diana, Tywysoges Cymru

Oddi ar Wikiquote
Jump to navigation Jump to search
Diana, Princess of Wales 1997 (2).jpg

Gwraig gyntaf Charles, Tywysog Cymru oedd Diana, Tywysoges Cymru. Ei henw llawn oedd Diana Frances Mountbatten-Windsor, née Spencer (1 Gorffennaf, 196131 Awst, 1997). Yn sgil ei hieuenctid a'i phrydferthwch daeth yn eicon o fenyweidd-dra pan gyhoeddwyd dyweddiad y ddau; fodd bynnag, chwalodd eu priodas ac roedd hi'n casau sylw'r Wasg a ddaeth fel rhan o fod yn aelod o'r teulu brenhinol. Gwahanodd y ddau ym 1992 gan ysgaru ym 1996; bu farw mewn damwain car ym Mharis y flwyddyn ganlynol. Roedd ganddi ddau fab gyda Charles: y Tywysog William a'r Tywysog Harry, a anwyd ym 1982 a 1984.

dyfyniadau gyda ffynhonnell[golygu]

  • Pan ddechreuais fy mywyd cyhoeddus, deuddeg mlynedd yn ôl, deallais efallai y byddai gan y cyfryngau ddiddordeb yn yr hyn roeddwn yn gwneud. Sylweddolais bryd hynny y byddai eu sylw'n ffocysu ar ein bywydau preifat a chyhoeddus ein dau. Ond nid oeddwn yn sylweddoli pa mor ormesol y byddai'r sylw hynny. Nac ychwaith i ba raddau y byddai'n effeithio ar nyletswyddau cyhoeddus a'm bywyd personol, mewn ffordd, mae wedi bod yn anodd ymdopi ag ef. Ar ddiwedd eleni, pan fyddaf wedi cwblhau fy nyddiadur o weithgareddau swyddogol, byddaf yn lleihau ar y bywyd cyhoeddus rwyf wedi byw hyd yn hyn.
  • Wel, roedd tri ohonom yn y briodas hwn, felly roedd prinder lle.