Neidio i'r cynnwys

Cyfunrywioldeb

Oddi ar Wikiquote
Édouard-Henri Avril, 1860
Gustave Courbet, 1866

Dyfyniadau am gyfunrywioldeb

Dyfyniadau gyda ffynhonnell[golygu]

Pobl go iawn[golygu]

 • Pe bai pob lesbiad yn sydyn yn troi'n borffor heddiw, byddai'n cymdeithas yn synnu at y nifer o bobl porffor mewn mannau uchel.
  • Sidney Abbott & Barbara Love, Sappho was a right-on woman, 1972
 • Hoff gariadon gwrywaidd y Brenin Iago oedd Iarll Gwlad yr Haf a Dug Buckingham.
  • Ben Edward Akerly, The X-rated Bible
 • [I'w ymosodwr] Gwell i ti fod yn ofalus. Y tro diwethaf ro'n i mor agos a hyn at ddyn, roedden ni'n dawnsio'n araf.
  • Antony, yn The Other Side of the Closet
 • Ymysg yr holl gythrwfl [am bobl hoyw yn y lluoedd arfog], y sylwad mwyaf addas a glywais oedd ar raglen newyddion unarddeg o'r gloch pan gyfwelwyd a gwraig ar y stryd. Dywedodd hi, "Dw i ddim yn deall rhywbeth. Mae'r dynion hyn fod teithio ledled y byd, byw mewn ffosydd, cysgu mewn mwd, a cherdded trwy ardaloedd yn llawn bomiau. Ond 'dyn nhw'n methu ymdopi a rhyw ddyn yn edrych arnyn nhw?"
  • Sara Cytron a Harriet Malinowitz, Take My Domestic Partner... Please!
 • Yn sicr, nid yw cyfunrywioldeb yn fantais mewn bywyd, ond nid yw'n rhywbeth i gywilyddio amdano, nac yn wendid, na'n sarhad, ni ellir ei gategoreiddio fel salwch.
  • Sigmund Freud, letter to an American mother's plea to cure her son's homosexuality, 1935
 • Beth wyt ti'n feddwl, dwyt ti 'ddim yn credu mewn cyfunrywioldeb?' 'Dyw e ddim fel Cwningen y Pasg; nid yw dy gred yn angenrheidiol.
 • Mae oes o gerddoriaeth disco yn bris uchel i'w dalu am rywioldeb dyn.
 • Os ydych chi'n mynd i fod yn hoyw, 'run man i chi fod yn ffabiwlys. Eich hawl geni ydyw.
  • Frank deCaro
 • Maen nhw bob amser yn cyfeirio at Lefiticus. "Ni orwedd gyda dyn fel gyda menyw." Wel, dw i ddim.
  • Maggie Cassella

Gweler hefyd[golygu]