Cyffuriau

Oddi ar Wikiquote

Dyfyniadau am gyffuriau:

Dyfyniadau[golygu]

  • Mae smac yn gyffur onest, achos mae'n tynnu unrhyw twyll i ffwrdd. Gyda smac, pan y'ch chi'n teimlo'n dda, y'ch chi'n teimlo'n anfarwol. Pan y'ch chi'n teimlo wael, mae'n dwysau'r cach sydd yno'n barod. Dyna'r unig gyffur sydd wir yn onest. 'Dyw e ddim yn newid eich ymwybyddiaeth. Mae e jest yn rhoi hit i chi a'ch teimlad o foddhad. Ar ôl 'ny, ry'ch chi'n gweld y tristwch yn y byd fel y mae e, a d'ych chi ddim yn gallu disensitifeiddio'ch hunan yn ei erbyn.
  • Ces fy mygwth gyda chancr yr ysgyfaint, ond dw i dal i 'smygu a 'smygu. Pe baent wedi fy mygwth i gyda gwaith caled, efallai buaswn i wedi rhoi'r gorau iddi.