Nawdd

Jump to navigation Jump to search

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

GrantHawliau
Hawliau sylfaenol (basic)
 • Automatically log in with an external user account (autocreateaccount)
 • Bod heb gyfyngiad ar gyflymder yn seiliedig ar IP (autoconfirmed)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • Carthu celc y safle o ryw dudalen heb gadarnhau (purge)
 • Darllen tudalennau (read)
 • Defnyddio'r API i ysgrifennu a thrin y tudalennau (writeapi)
 • Gallu derbyn marc ymweliad patrôl yn awtomatig ar eich golygiadau eich hunan (autopatrol)
 • Gallu dewis peidio â derbyn hysbysiad bod gennych neges newydd pan ddigwydd mân newidiadau i'ch tudalen sgwrs (nominornewtalk)
 • Golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu, ond "Caniatau'r defnyddwyr sydd wedi eu cadarnhau'n awtomatig yn unig" (editsemiprotected)
 • Gweld marciau patrôl ar newidiadau diweddar (patrolmarks)
 • Gweld rhestr y tudalennau heb neb yn eu gwylio (unwatchedpages)
 • Gweler cofnodion manwl y log camddefnydd (abusefilter-log-detail)
 • Gweler hidlyddion camddefnydd (abusefilter-view)
 • Gweler y log camddefnydd (abusefilter-log)
 • Gwneud rhyw weithred, sy'n arfer deffro meddalwedd y captcha, heb ei ddeffro. (skipcaptcha)
 • Mynd heibio i flociau IP, blociau awtomatig a blociau amrediad (ipblock-exempt)
Golygu nifer ar yr un pryd (highvolume)
 • Bod heb gyfyngiad ar gyflymder eich gweithredoedd (noratelimit)
 • Cael ei drin fel proses awtomataidd (bot)
 • Defnyddio terfynau uwch mewn ymholiadau API (apihighlimits)
 • Marcio golygiadau wedi eu gwrthdroi yn olygiadau bot (markbotedits)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
Import revisions (import)
 • Mewnforio tudalennau drwy uwchlwytho ffeil XML (importupload)
 • Mewnforio tudalennau o wicïau eraill (import)
Golygwch dudalennau sy'n bodoli (editpage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Create Item redirects (item-redirect)
 • Golygu cynnwys y ddalen (editcontentmodel)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
 • Merge Items (item-merge)
Golygwch dalennau sydd wedi'u cloi (editprotected)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Bypass the spam block list (sboverride)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • Edit pages with potential legal consequences (edit-legal)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Golygu cynnwys y ddalen (editcontentmodel)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu ond mai "Gweinyddwyr yn unig caiff wneud" (editprotected)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
Golygwch eich CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Golygu cynnwys y ddalen (editcontentmodel)
 • Golygu eich ffeiliau defnyddiwr CSS eich hunan. (editmyusercss)
 • Golygu eich ffeiliau defnyddiwr JSON eich hunan. (editmyuserjson)
 • Golygu eich ffeiliau defnyddiwr JavaScript eich hunan. (editmyuserjs)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
Golygwch eich dewisiadau a chyfluniadau JSON (editmyoptions)
 • Golygu eich dewisiadau (editmyoptions)
 • Golygu eich ffeiliau defnyddiwr JSON eich hunan. (editmyuserjson)
Golygwch parthenw MediaWiki a sitewide/user JSON (editinterface)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Golygu cynnwys y ddalen (editcontentmodel)
 • Golygu ffeiliau JSON yn perthyn i ddefnyddwyr eraill (edituserjson)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Golygu'r rhyngwyneb (editinterface)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
Edit sitewide and user CSS/JS (editsiteconfig)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Golygu cynnwys y ddalen (editcontentmodel)
 • Golygu ffeiliau CSS yn perthyn i ddefnyddwyr eraill (editusercss)
 • Golygu ffeiliau JS yn perthyn i ddefnyddwyr eraill (edituserjs)
 • Golygu ffeiliau JSON yn perthyn i ddefnyddwyr eraill (edituserjson)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Golygu'r rhyngwyneb (editinterface)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
Creu, golygu a symud dalennau (createeditmovepage)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Create Properties (property-create)
 • Creu tudalennau (nad ydynt yn dudalennau sgwrs) (createpage)
 • Creu tudalennau sgwrs (createtalk)
 • Delete single revision redirects (delete-redirect)
 • Golygu cynnwys y ddalen (editcontentmodel)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
 • Peidio â chreu ailgyfeiriad o'r hen enw wrth symud tudalen (suppressredirect)
 • Symud prif dudalennau defnyddwyr (move-rootuserpages)
 • Symud tudalennau (move)
 • Symud tudalennau categori (move-categorypages)
 • Symud tudalennau gyda'u his-dudalennau (move-subpages)
Uwchlwythwch ffeiliau newydd (uploadfile)
 • Trosysgrifo ffeil sydd eisoes yn bod ac wedi ei uwchlwytho gennych chi'ch hunan (reupload-own)
 • Uwchlwytho ffeiliau (upload)
Uwchlwythwch, ailosodwch a symudwch ffeiliau (uploadeditmovefile)
 • Peidio â chreu ailgyfeiriad o'r hen enw wrth symud tudalen (suppressredirect)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Symud ffeiliau (movefile)
 • Trosysgrifo ffeil sydd eisoes yn bod (reupload)
 • Trosysgrifo ffeil sydd eisoes yn bod ac wedi ei uwchlwytho gennych chi'ch hunan (reupload-own)
 • Uwchlwytho ffeil ar wici lleol, gyda'r un teitl â ffeil ar y storfa cyfrannol (reupload-shared)
 • Uwchlwytho ffeil oddi ar gyfeiriad URL (upload_by_url)
 • Uwchlwytho ffeiliau (upload)
Newidiadau patrol y dalennau (patrol)
 • Gallu marcio golygiadau pobl eraill yn rhai sydd wedi derbyn ymweliad patrôl (patrol)
Dadwneud newidiadau dalennau (rollback)
 • Gwrthdroi golygiadau defnyddiwr diwethaf rhyw dudalen yn sydyn (rollback)
Blociwch a dadflociwch defnyddwyr (blockusers)
 • Atal defnyddiwr rhag anfon e-bost (blockemail)
 • Atal defnyddwyr eraill rhag golygu (block)
Gweld ffeiliau a ddilewyd (viewdeleted)
 • Chwilio drwy tudalennau dilëedig (browsearchive)
 • Gweld cofnodion fersiynau sydd wedi eu dileu, heb y testun ynddynt (deletedhistory)
 • Gweld ysgrifen sydd wedi ei ddileu a newidiadau rhwng fersiynau ar ôl eu dileu (deletedtext)
Gweld cofnodion log cuddiedig (viewrestrictedlogs)
 • Gweld logiau preifat (suppressionlog)
 • Gweler cofnodion cuddiedig y log camddefnydd (abusefilter-hidden-log)
 • Gweler hidlyddion camddefnydd a nodwyd yn breifat (abusefilter-view-private)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
Dileu dalennau, adolygiadau a chofnodion y log (delete)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Adfer tudalen dilëedig (undelete)
 • Chwilio drwy tudalennau dilëedig (browsearchive)
 • Dileu a dad-ddileu cofnodion lòg penodedig (deletelogentry)
 • Dileu a dad-ddileu golygiadau arbennig o dudalennau (deleterevision)
 • Dileu tudalennau (delete)
 • Dileu tudalennau a hanes llwythog iddynt (bigdelete)
 • Golygu cynnwys y ddalen (editcontentmodel)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Gweld cofnodion fersiynau sydd wedi eu dileu, heb y testun ynddynt (deletedhistory)
 • Gweld ysgrifen sydd wedi ei ddileu a newidiadau rhwng fersiynau ar ôl eu dileu (deletedtext)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
 • Mass delete pages (nuke)
Cuddiwch y defnyddwyr a'u golygiadau (oversight)
 • Cuddio cofnodion yn y log camddefnydd (abusefilter-hide-log)
 • Gweld adolygiadau sydd wedi eu cuddio (viewsuppressed)
 • Gweld, cuddio a datguddio adolygiadau arbennig o dudalennau, o olwg pob defnyddiwr. (suppressrevision)
Cloi a datgloi dalennau (protect)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Golygu cynnwys y ddalen (editcontentmodel)
 • Golygu tudalennau (edit)
 • Golygu tudalennau sydd wedi eu diogelu ond mai "Gweinyddwyr yn unig caiff wneud" (editprotected)
 • Gosodwch y tagiau gyda'r newidiadau (applychangetags)
 • Marcio golygiadau'n rhai bychain (minoredit)
 • Newid lefelau diogelu a golygu tudalennau a sgydol-ddiogelwyd (protect)
Gweld eich Rhestr Wylio (viewmywatchlist)
 • Gweld eich rhestr wylio (viewmywatchlist)
Golygwch eich rhestr wylio (editmywatchlist)
 • Golygu eich rhestr wylio. Sylwer bod rhai gweithredoedd yn arwain at ychwanegu tudalennau hyd yn oed heb yr hawl hon. (editmywatchlist)
Danfonwch ebost i ddefnyddwyr (sendemail)
 • Anfon e-bost at ddefnyddwyr eraill (sendemail)
Crewch gyfri (createaccount)
 • Anwybydder gwirio am enwau gwallus (override-antispoof)
 • Creu cyfrifon defnyddwyr newydd (createaccount)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
Edrychwch ar wybodaeth preifat (privateinfo)
 • Gweld eich manylion personol preifat eich hunan (e.e. cyfeiriad ebost, enw cywir) (viewmyprivateinfo)
Merge page histories (mergehistory)
 • Cyfuno hanes y tudalennau (mergehistory)
Access checkuser data (checkuser)
 • Archwilio cyfeiriadau IP defnyddwyr a gwybodaeth arall amdanynt (checkuser)
 • Gweld y lòg archwilio defnyddwyr (checkuser-log)
Create short URLs (shortenurls)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • Make and remove global blocks (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • Cloi neu ddatgloi cyfrif cyd-wici (centralauth-lock)
 • Suppress or hide global account (centralauth-suppress)
Forcibly create a local account for a global account (createlocalaccount)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
Manage your OAuth clients (oauthmanageownclient)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

GrantHawliau
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.