Allforio tudalennau

Jump to navigation Jump to search

Gallwch allforio testun a hanes golygu tudalen penodol neu set o dudalennau wedi'u lapio mewn côd XML. Gall hwn wedyn gael ei fewnforio i wici arall sy'n defnyddio meddalwedd MediaWiki, trwy ddefnyddio'r dudalen mewnforio.

I allforio tudalennau, teipiwch y teitlau yn y bocs testun isod, bobi linell i'r teitlau; a dewis p'un ai ydych chi eisiau'r diwygiad presennol a'r holl fersiynnau blaenorol, gyda hanes y dudalen; ynteu a ydych am y diwygiad presennol a'r wybodaeth am y golygiad diweddaraf yn unig.

Yn achos yr ail ddewis, mae modd defnyddio cyswllt, e.e. Arbennig:Export/Hafan ar gyfer y dudalen "Hafan".