Neidio i'r cynnwys

American Beauty

Oddi ar Wikiquote

Ffilm o 1999 ydy American Beauty. Sonia am wr a thad sy'n mynd drwy greisis ganol oed, a sut y mae ei frwydro am gariad, rhyddid a rhyddid yn effeithio ar ei deulu a'i gymdogion.

Cyfarwyddwyd gan Sam Mendes. Ysgrifennwyd gan Alan Ball

Lester Burnham[golygu]

 • Fy enw i yw Lester Burnham. Dyma fy nghymdogaeth; dyma fy stryd; dyma fy mywyd. Rwyn 42 mlwydd oed; mewn llai na blwyddyn, bydda i wedi marw. Wrth gwrs, dw i ddim yn gwybod hynny eto, ac mewn ffordd, rwyf wedi marw eisoes.
 • Edrychwch arna i, yn hunan-leddfu yn y gawod — dyma fydd uchafbwynt fy niwrnod. Dirywio fydd pethau o hyn ymlaen.
 • Mae Janie yn arddegwraig eithaf nodweddiadol. Crac, ansicr, mewn penbleth. Hoffwn i ddweud wrthi y bydd y cyfnod hwn yn pasio, ond dw i ddim eisiau dweud celwydd wrthi.
 • Bachan cyffredin ydw i heb ddim i'w golli.
 • Dw i eisiau edrych yn dda yn noeth!
 • Mae'n wych pan rydych yn sylweddoli fod gennych y gallu i roi syndod i'ch hun.


Carolyn Burnham[golygu]

 • [I Jane] Cariad, dw i mor falch ohonot ti. Gwyliais i ti'n ofalus tu hwnt, a wnest ddim smonach ohono fe unwaith!
 • Allwch chi ddim dibynnu ar neb ond eich hunan.
 • Dw i gwrthod bod yn ddioddefwr!

Jane Burnham[golygu]

 • Mam, oes rhaid i ni wrando ar y gerddoriaeth lifft yma BOB AMSER?


Ricky Fitts[golygu]

 • Croeso i fideos cartref rhyfeddaf America.
 • Dw i ddim yn obsesiynnol. Dw i jest yn chwilfrydig.
 • Mae fy nhad yn meddwl fy mod yn talu am hyn i gyd gyda swyddi arlwyo. Paid byth tanseilio grym hunan-wadiad.


Angela Hayes[golygu]

 • Dw i ddim yn meddwl fod dim yn waeth na bod yn gyffredin.

Buddy King[golygu]

 • Er mwyn bod yn lwyddiannus, rhaid cyfleu delwedd o lwyddiant bob adeg.


Cast[golygu]