Neidio i'r cynnwys

7 Chwefror

Oddi ar Wikiquote

Dyfyniad y dydd o flynyddoedd blaenorol:

2010
Mae cyfiawnder eithafol yn ddifrodus eithafol: oblegid ni ddylem gytuno a'r cyfreithiau ofnadwy a wna'r troseddau bychain yn rhai mawrion, nac ychwaith safbwyntiau'r Stoiciaid a wna bob trosedd yn gyfartal; fel pe na bai unrhyw wahaniaeth rhwng lladd dyn a dwyn ei waled, a rhyngddynt, os edrych ar bethau'n wrthrychol, nid oes tebygrwydd na chyfartalwch.

~ Thomas More ~