15 Mawrth

Oddi ar Wikiquote

Dyfyniad y dydd o flynyddoedd blaenorol:


2010
Anrhydeddaf fy mhwysigrwydd a phwysigrwydd eraill. Nid oes yr un ohonom yn ddiangen, ni ellir disodli'r un ohonom. Yng nghorws bywyd, daw pob un ohonom a Nodyn Gwirioneddol, traw perffaith sy'n ychwanegu at yr alaw yn ei chyfanrwydd. Gweithredaf yn greadigol ac yn ymwybodol er mwyn hybu ac annog ehangu bywydau'r rheiny rwyf yn dod i gysylltiad a hwy. Wrth gredu yn naioni pob un, ychwanegaf at ddaioni pawb. Bendithiwn ein gilydd hyd yn oed wrth basio.

~ Julia Cameron ~