Neidio i'r cynnwys

Wikiquote:Fandaliaeth

Oddi ar Wikiquote


Fandaliaeth ydy ychwanegu, dileu neu newid unrhyw erthygl er mwyn amharu ar ddidwyll-dra'r prosiect. Y math mwyaf cyffredin o fandaliaeth yw gosod iaith anweddus lle'r arferai erthygl fod, gwacau tudalennau'n llwyr neu'n gosod cynnwys cwbl amherthnasol arall.

Ni ystyrir unrhyw weithred a wneir er mwyn ceisio gwella'r prosiect yn fandaliaeth, hyd yn oed os yw'n anghywir.

Mae fandaleiddio tudalen yn groes i bolisi Wikiquote; rhaid i bobl sylwi arno a delio ag ef; os nad ydych yn medru delio a'r fandaliaeth eich hun, gofynnwch am gymorth wrth bobl ddefnyddwyr eraill.

Nid yw pob enghraifft o fandaliaeth yn amlwg, ac nid yw pob newid mawr neu ddadleuol i dudalen yn fandaliaeth: rhaid talu sylw agos iawn i weld a yw'r wybodaeth neu ddata newydd yn gywir neu a yw'n fandaliaeth.

Delio â fandaliaeth

[golygu]

Os welwch chi fandaliaeth (yn unol â'r diffiniad isod), mae angen i chi ei wrthdroi it. Yn aml, bydd yn syniad da i wirio hanes y dudalen ar ôl ei wrthdroi er mwyn sicrhau eich bod wedi cael gwared ar yr holl fandaliaeth. Edrych ar gyfraniadau'r fandal hefyd - yn aml fel welwch fwy o enghreifftiau o olygiadau maleisus.

Yn ogystal â hyn, gadewch rybudd ar dudalen defnyddiwr y fandal gan ddefnyddio'r system ganlynol.

Nodiadau rhybudd

[golygu]

Noder nad oes rhaid defnyddio'r nodiadau hyn mewn trefn. Os yw'r golygiad yn fandaliaeth amlwg, ystyriwch ddechrau gyda prawf2. Ar gyfer fandlaiaeth difrifol a pharhaus, gellir anwybyddu prawf3 a rhoi prawf4 yn syth ar ôl prawf2. Fodd bynnag, os dydych chi ddim yn siwr fod y golygiad yn fandaliaeth, dechreuwch gyda prawf1 bob tro. Mae'r ~~~~ yn y nodiadau isod yn peri i'ch llofnod a'r amser i gael ei ychwanegu i'r rhybudd.

{{ailosod:prawf1}} ~~~~
Diolch am arbrofi gyda'r Wikiquote. Gweithiodd eich prawf, ac mae bellach wedi cael ei wrthdroi neu ei ddileu. Os hoffech arbrofi ymhellach, defnyddiwch y Wikiquote:Pwll tywod os gwelwch yn dda, oherwydd bydd arbrofi ar erthyglau yn golygu y bydd yn cael ei wrthdroi'n fuan. Cymrwch olwg ar y dudalen groeso os hoffech ddysgu mwy am gyfrannu i'n casgliad o ddyfyniadau. Am grynodeb cyflym o beth yn union ydy Wikiquote, darllenwch Wikiquote:Wikiquote, a Anaddas ar gyfer Wikiquote hefyd, am restr o weithgareddau cyffredin nad yw Wikiquote yn cefnogi.
{{ailosod:prawf2}} ~~~~
Stopiwch ychwanegu dwli i Wikiquote os gwelwch yn dda. Caiff ei ystyried yn fandaliaeth. Os ydych eisiau arbrofi gyda Wikiquote, defnyddiwch y pwll tywod os gwelwch yn dda.
Mae Wikiquote yn bodoli fel casgliad o ddyniadau nodedig gan bobl enwog ac o weithiau enwog. Am drosolwg cyflym o beth yn union yw Wikiquote, darllenwch Wikiquote:Wikiquote, a Anaddas ar gyfer Wikiquote hefyd. Yno, fe welwch restr o weithgareddau cyffredin nad yw Wikiquote yn cefnogi.
Gellir blocio defnyddwyr cofrestredig a chyfeiriadau IP rhag golygu tudalennau os nad ydynt yn cyfrannu'n adeiladol i'r prosiect ac yn ei fandaleiddio yn lle.


Diolch.

{{ailosod:prawf2a}} ~~~~ (amrywiol addaas ar gyfer blancio fandaliaeth)
Stopiwch ddileu cynnwys gyda ffynhonnell o Wikiquote os gwelwch yn dda. Caiff ei ystyried yn fandaliaeth. Os hoffech arbrofi, defnyddiwch y Pwll tywod os gwelwch yn dda.
Mae Wikiquote yn bodoli er mwyn creu casgliad o ddyfyniadau nodedig gan bobl enwog ac o weithiau enwog. Am drosolwg cyflym o beth yw Wikiquote, darllenwch Wikiquote:Wikiquote, ac hefyd Anaddas ar gyfer Wikiquote am restr o weithgareddau cyffredin nad yw Wikiquote yn cefnogi.
Pan nad oes diddordeb gan bobl mewn cyfrannu'n synhwyrol i ddatblygiad y prosiect, gallai achosion o fandaliaeth arwain at eu cyfeiriadau IP neu enw defnyddiwr yn cael eu blocio rhag golygu.
Diolch.
{{ailosod:prawf3}} ~~~~
Stopiwch os gwelwch yn dda. Os ydych yn parhau i fandaleiddio tudalennau, gosod dwli ar dudalennau, neu greu tudalennau ar gyfer pynciau dibwys, cewch ei blocio rhag golygu Wikiquote.
{{ailosod:prawf4}} ~~~~
Dyma eich rhybudd olaf. Y tro nesaf y byddwch yn fandaleiddio tudalen, byddwch yn cael eich blocio rhag golygu erthyglau.

Mae'r "ailosod" yn peri i destun y nodyn gael ei ludo i'r dudalen sgwrs fel pe baech chi wedi ei deipio, yn hytrach na gadael {{ailosod:prawf}} yn weladwy pan yn golygu'r dudalen. Mae hyn yn gwneud y neges yn fwy personol i'r defnyddiwr, ac o ganlyniad, yn fwy cyfeillgar. Hefyd, os yw rhywun yn fandaleiddio'r nodyn, yna ni fydd y fandaliaeth yn effeithio ar bob tudalen sy'n defnyddio'r testun o'r nodyn.

Os yw'r fandal yn parhau, rhestrwch hwy yn Wikiquote:Fandaliaeth yn weithredol. Bydd y gweinyddwr blocio yn gadael hwn ar dudalen sgwrs y fandal:

{{ailosod:prawf5}}
Rydych wedi cael eich blocio rhag golygu erthyglau dros dro am fandaleiddio Wikiquote. Os hoffech wneud cyfraniadau gwerthfawr, mae croeso o chi wneud hynny pan ddaw'r bloc i ben.

Cofiwch lofnodi a chofnodi amser eich rhybudd gan ddefnyddio pedair tildes (fel hyn: ~~~~).