Neidio i'r cynnwys

Wikiquote:Y Caffi

Oddi ar Wikiquote
(Ailgyfeiriad o Wiciquote:Y Caffi)

Croeso, newydd-ddyfodiaid a'r rheiny ohonoch sydd wedi bod yma ers meityn! Os oes gennych gwestiynau am Wiciquote a sut mae'n gweithio, cliciwch ar y ddolen "Crëwch bwnc newydd" isod, ac yna gallwch osod ei ymholiad ar waelod y rhestr, a bydd rhywun yn ceisio'i ateb i chi. (Os oes gennych gwestiwn ynglyn â phwy ddywedodd beth, ewch i'r ddesg gyfeirio yn lle.)

Cyn gofyn cwestiwn, edrychwch i weld os yw wedi cael ei ateb eisoes yn yr adran Wikiquote:Cwestiynau cyffredin neu dudalennau eraill sydd wedi'u cysylltu a Wikiquote:Cymorth. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect ar gael o Wikiquote:Porth y gymuned a Wikiquote:Cyhoeddiadau.

Cyn ateb cwestiwn newydd-ddyfodiwr mewn modd swta, pam na ail-ddarllenwch chi'r adran Peidiwch a chnoi'r newydd-ddyfodwyr!

Ni fydd cwestiynau ac atebion yn parhau ar y dudalen hon am gyfnod amhenodol (neu fyddai'r dudalen yn rhy hir a chymhleth). Ar ôl cyfnod o amser lle nad oes unrhyw weithgarwch pellach, bydd yr wybodaeth yn cael ei symud i adrannau perthnasol eraill o Wiciquote, (megis y dudalen Cwestiynau Cyffredin) neu cânt eu rhoi yn archif y Caffi os ydynt o ddiddordeb cyffredinol neu fe'u dileïr. Ystyriwch rhoi dyddiad a theitl i'ch trafodaeth i'r perwyl hwn. Gallwch lofnodi'ch neges drwy osod pedair tildes (sef y symbol hwn: ~ ) ar ddiwedd eich neges.


Enwebiad i fod yn weinyddwr[golygu]

Hoffwn wneud cais i fod yn weinyddwr ar y Wiciquote Cymraeg. Ar hyn o bryd, nid oes gan y prosiect unrhyw weinyddwyr a theimlaf ei fod yn angenrheidiol fod rhywun yn ymgymryd a'r gwaith. Rwyf eisoes yn weinyddwr ar y Wicipedia Cymraeg ac wedi cyfrannu'n helaeth i'r wefan dros y misoedd diwethaf. Diolch. Rhodri77 16:40, 7 Chwefror 2010 (UTC)[ateb]

Rwy'n cefnogi'r cais. Oes angen dwud hynny yn rhywle arall? Rhion 17:50, 12 Chwefror 2010 (UTC)[ateb]
Diolch Rhion. Dw i ddim yn credu fod angen dweud unrhyw le arall. Dw i wedi gwneud y cais gwreiddiol (gweler ar Meta ond dw mae nhw'n aros i weld ymateb wrth y gymuned Wiciquote. Diolch am y gefnogaeth ta beth! Rhodri77 15:20, 14 Chwefror 2010 (UTC)[ateb]
Cefnogi. Tigershrike 19:57, 14 Chwefror 2010 (UTC)[ateb]

Gweinyddwr[golygu]

Oherwydd y wici hwn yn eithaf segur, penderfynais y byddai'n syniad da i adfywio iddo gan gywiro'r holl gamgymeriadau blaenorol ac yn glanhau ar ôl y gweinyddwr diwethaf. Ers hynny mae wedi dod at fy sylw, trwy gais sysop byd-eang, y byddai i fod yn syniad da i wneud cais am adminship fy hun i lanhau i fyny, nid yn unig ar ôl fy hun ond ar ôl eraill. Felly, yr wyf yn gofyn y gymuned anweithgar marw i roi eu barn ymlaen ar mi cyn i mi wneud cais ffurfiol yn SRP. . Am wybodaeth anyones, yr wyf ar hyn o bryd yn weinyddwr yn Wikidata felly yr wyf yn fwy na gallu trin yr offer. Ddiolch, John F. Lewis (sgwrs) 13:45, 12 Hydref 2013 (UTC)[ateb]

Support Could certainly use the tools for this wiki's maintenance. Vogone (SWMT) 13:54, 12 Hydref 2013 (UTC)[ateb]

Cais adfer[golygu]

Gyda cyflwyno'r Wicidata Cam 1 a Cam 2 yn cyrraedd cyn bo hir, rwy'n gofyn am fy hawliau sysop yn y gorffennol dirymu ar 19 Ionawr i gael eu hadfer i adael i mi lanhau tudalennau nad ydynt yn angenrheidiol. Yr wyf yn sysop ar Wicidata (dal) a bydd yn gweithio gyda'r Wiciquote gyflwyno ar Wicidata yn ogystal ag yma felly byddaf mewn gwirionedd yn gwneud rhai cyfraniadau yma yn gweithio ar integreiddio Wiciquote hyn o fewn Wicidata. Atebion byr; Gofyn am yr hawl yn ôl i wneud gwaith cynnal a chadw a gweithredu Wicidata. John F. Lewis (sgwrs) 17:51, 27 Mawrth 2014 (UTC)[ateb]

Support Could certainly use the tools for this wiki's maintenance. Vogone (SWMT) 17:54, 27 Mawrth 2014 (UTC)[ateb]
Support Sure. — ΛΧΣ21 18:34, 27 Mawrth 2014 (UTC)[ateb]

Bot policy[golygu]

Hello. To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. In particular, this policy allows stewards to automatically flag known interlanguage linking bots (if this page says that is acceptable), which form the vast majority of such requests. The policy also enables global bots on this wiki (if this page says that is acceptable), which are trusted bots that will be given bot access on every wiki that allows global bots.

This policy makes bot access requesting much easier for local users, operators, and stewards. To implement it we only need to create a redirect to this page from Project:Bot policy, and add a line at the top noting that it is used here. Please read the text at m:Bot policy before commenting. If you object, please say so; I hope to implement in two weeks if there is no objection, since it is particularly written to streamline bot requests on wikis with little or no community interested in bot access requests. John F. Lewis (sgwrs) 18:05, 12 Ebrill 2014 (UTC)[ateb]