Martin Luther King

Oddi ar Wikiquote
(Ailgyfeiriad oddi wrth Martin Luther King, Jr.)
Jump to navigation Jump to search
MAe anghyfiawnder mewn unrhyw fan yn peryglu cyfiawnder ymhob man

Arweinydd anufudd-dod sifil di-drais yn yr Unol Daleithiau (UDA), a gweinidog gyda'r Bedyddwyr oedd y Parch Martin Luther King, Iau (15 Ionawr 1929 - 4 Ebrill 1968). Mae'n un o'r arweinwyr mwyaf arwyddocaol yn hanes yr Unol Daleithiau. Ystyrir ef yn arwr, yn heddychwr ac yn ferthyr gan filiynau ar draws y byd.

Dyfyniadau[golygu]

  • "Mae gen i freuddwyd y bydd y genedl hon ryw ddydd yn codi ac yn byw yn ôl gwir ystyr ei chrêd: “Credwn fod y gwirioneddau hyn yn gwbl amlwg: y crëwyd pawb yn gyfartal.” Mae gen i freuddwyd y bydd anghyfiawnder a gormes yn troi’n rhyddid a chyfiawnder. Mae gen i freuddwyd y bydd fy mhlant ryw ddydd, yn cael eu barnu nid yn ôl lliw eu croen ond yn ôl cryfder eu cymeriad. Mae gen i freuddwyd y bydd plant du a gwyn yn gallu dal dwylo fel brodyr a chwiorydd. Pan fydd rhyddid yn ben, byddwn yn prysuro’r dydd y bydd holl blant Duw, du a gwyn, Iddewon a Chenhedloedd, Protestaniaid a Phabyddion yn gallu dal dwylo a chanu geiriau’r hen gân Negroaidd honno, “Rhydd o’r diwedd! Rhydd o’r diwedd! Diolch i’r Arglwydd Ior, rwy’n rhydd o’r diwedd!”
    • Araith enwog Martin Luther King - 1963